Σκοπός

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει είναι η ανεργία και οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή, η έλλειψη συλλογικών προσπαθειών παραγωγής και προώθησης των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων του τόπου και η ερημοποίηση της υπαίθρου.  

Βασικός στόχος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΟΓΕΝΗΣ είναι η διατήρηση και αξιοποίηση τοπικών αγροτικών καλλιεργειών και προϊόντων τα οποία είναι φημισμένα στον νομό, την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε όλη την Ελλάδα. Τα προϊόντα αυτά είναι:
1. Όσπρια (Φασόλι Τυχερού – Θράκης, Ρεβίθι, Φακή , Φιστίκι )
2. Πεπόνι «Χρυσή Κεφαλή Τυχερού» χαρακτηρισμένο ως προϊόν ΠΟΠ


    Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΟΓΕΝΗΣ ενδιαφέρεται να συλλέγει τα ανωτέρω προϊόντα από παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής του Τυχερού και του Έβρου και μαζί με τα προϊόντα των μελών του συνεταιρισμού να τα εμπορεύεται, να τα τυποποιεί (όσπρια, μέλι) ή να τα μεταποιεί (παραγωγή λικέρ πεπονιού, μαρμελάδα) έτσι ώστε η αξία των παραγόμενων προϊόντων της γης της Θράκης να αυξάνεται επιφέροντας μεγαλύτερη οικονομική αξία στους παραγωγούς και στις οικογένειες τους απ’ ότι σήμερα.